RESTRUKTURYZACJA

Cytat

RESTRUKTURYZACJA

http://kapital.warszawa.pl/kapital/113/

Mając na względzie obsługę klienta w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej i tegoż klienta, który znalazł się w tarapatach proponujemy DORADZTWO PRAWNE prowadzące do wykorzystania możliwości poprawy konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Istnieją bowiem możliwości współpracy przedsiębiorcy z jego dostawcami i odbiorcami pod nadzorem doradcy prawnego co zapewnia bezpieczniejsze funkcjonowanie na rynku.

Doradca prawny działający zgodnie z umową dla przedsiębiorcy i na jego rzecz świadczyć może pomoc w rozstrzyganiu wielu problemów prawnych, które na co dzień występują czy to z kontrahentami, czy to z pracownikami, a których rozstrzygnięcie może być istotne zarówno w wymiarze finansowym jak i wiarygodności i respektu przedsiębiorcy na rynku.

DORADCA PRAWNY może funkcjonować na kilka sposobów z przedsiębiorcą. Może być dla przedsiębiorcy:

1. współuczestnikiem negocjacji w sprawach spornych z kontrahentem,
2. prawą ręką przedsiębiorcy w sprawach windykacyjnych wobec dłużników co pozwala zwykle na szybsza spłatę długu, kiedy wzywa firma wyspecjalizowana, działająca na zlecenie,
3. upoważnionym do rozstrzygania sporów z pracownikami,
4. opiniotwórczym współpracownikiem w zakresie zbadania możliwości rozstrzygnięcia problemów z zakresu prawa administracyjnego czy tez procedury prawa podatkowego,
5. pomocą w przygotowaniu pism urzędowych.

Z obserwacji życia gospodarczego wynika, że wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy doraźnej osoby zaufanej, znającej specyfikę działania i nie zajmującej wiele czasu by pomóc w kolejnej sprawie. Ponadto przedsiębiorcy potrzebują doraźnej konsultacji w sprawach, które wymagają szybkich decyzji, co do których brakuje przekonania, wiedzy, czy też doświadczenia.

Można zauważyć, że taka pomoc prawna jest niezwykle przydatna i podnosi znacznie efektywność działania zabezpieczonego w umowach przez prawników i pozwala przedsiębiorcy skupić się na rynku i konkurencji.

Doradca prawny pozwala często na uniknięcie długotrwałych, bywa że wieloletnich procesów sądowych zabezpieczając prewencyjnie przedsiebiorcę.

Taką pomoc oferujemy.

Forma i zakres działania pozostaje do uzgodnienia.

SYNDYK WARSZAWA

Cytat

SYNDYK WARSZAWA

http://www.kapital.warszawa.pl/

SYNDYK WARSZAWA”, „BIEGŁA SĄDOWA”, „RESTRUKTURYZACJA”, „WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW”,”KSIĘGOWOŚĆ”, „DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY”

Kapitał-Consulting Sp. z o.o.

Al. 3 Maja 2 lok. 66

00-391 Warszawa

tel. 0 501 196 196
fax. (022) 613 55 33

Prezes

Elżbieta Kosewska

tel. 0501 193 193

Syndyk jest osobą zaufania publicznego tak jak adwokat, radca prawny.

Syndyk może być świetnym doradcą, konsultantem dla przedsiębiorcy na długo przed utratą płynności finansowej w celu uratowania majątku i nazwiska.

W trakcie postępowania upadłościowego syndyk ma znacznie szersze obowiązki aniżeli dotychczasowy Zarząd. Jego zadaniem jest sanacja przedsiębiorstwa w nowym prawie upadłościowym i naprawczym co czyni wedle swego doświadczenia, umiejętności i ambicji pod kontrolą sędziego komisarza.

Niesłuszne są obawy o skutki działania syndyka dla wierzycieli i dla właścicieli. Często zdarza się, że mając określone uprawnienia potrafi udźwignąć zadania zarządu i wyprowadzić przedsiębiorstwo z kryzysu. Zdarza się też, że w przypadku nierentownej działalności przedsiębiorcy-dłużnika zamyka ją, a majątek sprzedaje pokrywając nawet w całości zobowiązania wierzycieli.

Należy jednak przyjąć, że syndyk ze swoim doświadczeniem powinien stać się doradcą przedsiębiorcy w trudnym dla niego okresie , kiedy nie ma on wystarczającej płynności finansowej.

Syndyk jest więc doradcą, wspomagającym zarząd, zarządzającym w celu odzyskania dobrej kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może z syndykiem przeprowadzić konsultacje, analizy celem przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa jeszcze przed skierowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.