KSIĘGOWOŚĆ

Cytat

KSIĘGOWOŚĆ

http://kapital.warszawa.pl/kapital/109/

księgowość spółek kapitałowych

Nasze biuro prowadząc księgowość firmy klienta, jest jego partnerem. Księgując dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji z zakresu prawa podatkowego.
Decyzje te podejmowane są często po zasięgnięciu opinii naszego prawnika lub opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.
W naszym biurze prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników a także :
- zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową,
- sporządzamy plany kont,
- wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczane są do odpowiednich urzędów,
- przygotowujemy dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe, również w języku ojczystym i w angielskim,
- obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy,
- reprezentujemy w postępowaniu podatkowym,
- zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy,
- udzielamy wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
Z uwagi na nasze doświadczenia w różnych zagadnieniach prawnych, w tym procesowych jesteśmy dla klienta współpracownikiem, doradcą i strażnikiem jego interesów biznesowych.

SYNDYK WARSZAWA

Cytat

SYNDYK WARSZAWA

http://www.kapital.warszawa.pl/

SYNDYK WARSZAWA”, „BIEGŁA SĄDOWA”, „RESTRUKTURYZACJA”, „WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW”,”KSIĘGOWOŚĆ”, „DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY”

Kapitał-Consulting Sp. z o.o.

Al. 3 Maja 2 lok. 66

00-391 Warszawa

tel. 0 501 196 196
fax. (022) 613 55 33

Prezes

Elżbieta Kosewska

tel. 0501 193 193

Syndyk jest osobą zaufania publicznego tak jak adwokat, radca prawny.

Syndyk może być świetnym doradcą, konsultantem dla przedsiębiorcy na długo przed utratą płynności finansowej w celu uratowania majątku i nazwiska.

W trakcie postępowania upadłościowego syndyk ma znacznie szersze obowiązki aniżeli dotychczasowy Zarząd. Jego zadaniem jest sanacja przedsiębiorstwa w nowym prawie upadłościowym i naprawczym co czyni wedle swego doświadczenia, umiejętności i ambicji pod kontrolą sędziego komisarza.

Niesłuszne są obawy o skutki działania syndyka dla wierzycieli i dla właścicieli. Często zdarza się, że mając określone uprawnienia potrafi udźwignąć zadania zarządu i wyprowadzić przedsiębiorstwo z kryzysu. Zdarza się też, że w przypadku nierentownej działalności przedsiębiorcy-dłużnika zamyka ją, a majątek sprzedaje pokrywając nawet w całości zobowiązania wierzycieli.

Należy jednak przyjąć, że syndyk ze swoim doświadczeniem powinien stać się doradcą przedsiębiorcy w trudnym dla niego okresie , kiedy nie ma on wystarczającej płynności finansowej.

Syndyk jest więc doradcą, wspomagającym zarząd, zarządzającym w celu odzyskania dobrej kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może z syndykiem przeprowadzić konsultacje, analizy celem przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa jeszcze przed skierowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.