KSIĘGOWOŚĆ

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

KSIĘGOWOŚĆ

http://kapital.warszawa.pl/kapital/109/

księgowość spółek kapitałowych

Nasze biuro prowadząc księgowość firmy klienta, jest jego partnerem. Księgując dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji z zakresu prawa podatkowego.
Decyzje te podejmowane są często po zasięgnięciu opinii naszego prawnika lub opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.
W naszym biurze prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników a także :
- zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową,
- sporządzamy plany kont,
- wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczane są do odpowiednich urzędów,
- przygotowujemy dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe, również w języku ojczystym i w angielskim,
- obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy,
- reprezentujemy w postępowaniu podatkowym,
- zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy,
- udzielamy wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
Z uwagi na nasze doświadczenia w różnych zagadnieniach prawnych, w tym procesowych jesteśmy dla klienta współpracownikiem, doradcą i strażnikiem jego interesów biznesowych.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.