DOTACJE

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

dotacje

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/strategie-rozwoju/

Agencja EUROPOMOC opracuje:DOTACJE

Biznesplany dot. projektu unijnego, biznesplany wymagane przez bank
Studia wykonalności
Plany rozwoju regionalnego dla wskazanej dziedziny społeczno-gospodarczej
Analizy i raporty rzeczowo-finansowego wykonania projektów inwestycyjnych
Analizy i raporty wykonania projektów nieinwestycyjnych
Analizy i badania rynku
Syntezy i raporty dotyczące wybranej tematyki
Wnioski kredytowe
Opinie i ekspertyzy.

Agencja EUROPOMOC oferuje:
DOTACJE
Opracowanie strategii rozwoju miasta, gminy lub regionu
Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Aktualizację istniejącej już strategii rozwoju wraz z jej zatwierdzeniem
Monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju zakończone analizą i końcowym raportem.

Agencja EUROPOMOC opracuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa, gminy, miasta:

Prace nad strategią rozwoju dzielą się na 3 główne etapy:

1. założenia do strategii
2. diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, gminy, czy regionu,
(lub analiza rynku i analiza SWOT)

3. strategia rozwoju wraz z:

a) celami i kierunkami rozwoju,
b) programami operacyjnymi,
c) szczegółową dokumentacją zadań,
d) budżetowaniem i projekcją źródeł finansowania
e) zarządzaniem.

Agencja EUROPOMOC opracuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR.
DOTACJE

Oferujemy usługi doradcze świadczone przez wysokiej klasy ekonomistów i finansistów, który mają w swoim dorobku po kilkadziesiąt opracowań biznesplanów, studiów wykonalności, czy strategii rozwoju.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.