DOTACJE

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

dotacje

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/szkolenia/#previous-photo

FUNDUSZE UNIJNE:
DOTACJE
Nowa perspektywa finansowa i źródła finansowania projektów w okresie 2014 -2020
Nowy system finansowania projektów 2014- 2020
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty inwestycyjne – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty badawczo-rozwojowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty szkoleniowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Warsztaty z zarządzania projektami unijnymi z wykorzystaniem metody PCM rekomendowanej przez UE
Badanie prawidłowości dokumentów i zawartych umów w projektach
Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektu unijnego – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?
Zasady opracowania biznesplanów – warsztaty dla przedsiębiorców
Pomoc publiczna w projektach unijnych
Księgowość projektowa w projektach unijnych dla niefinansistów
Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego ?
Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach unijnych
DOTACJE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania firmą
Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania JST
Analiza SWOT i PEST
ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie firmy
Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
Zarządzanie czasem pracy
Zarządzanie zmianą
Kompetencje menedżera
Przywództwo a zarządzanie
Negocjacje
Autoprezentacja

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.