ZARZĄDZANIE WIEKIEM OUTPLACEMENT

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

ZARZĄDZANIE WIEKIEM
Nadchodzące istotne zmiany w strukturze wiekowej polskiego społeczeństwa powodują

konieczność innego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w

organizacjach. W ciągu najbliższych lat okaże się, że o konkurencyjności

przedsiębiorstw będą decydować m.in. umiejętność rozwijania i utrzymywania w

zatrudnieniu pracowników ze średnich i starszych grup wiekowych. Jednocześnie dotarcie

do młodych i najmłodszych kandydatów i pracowników będzie daleko trudniejsze niż jest

dziś, a obydwa powyższe zadania będą wymagały innych niż dotychczas standardowe –

działań.

Zarządzanie wiekiem to proces, o którego jednoznaczną definicję nie jest łatwo. Proces

ten dotyczy zarówno działań realizowanych strategicznie przez pracodawców, operacyjnie

przez menedżerów oraz kadrę HR oraz indywidualnie przez każdego z nas, którzy również

własnym wiekiem w kontekście zawodowym możemy lub powinniśmy zarządzać.

Zarządzanie wiekiem z poziomu pracodawców to opracowanie i wdrożenie takich narzędzi i

sposobów działania, które poprzez odpowiedź na konkretne motywacje, uwzględnienie

szczególnych (związanych z wiekiem) ograniczeń i potrzeb pozwolą zoptymalizować

efektywność pracowników ze wszystkich grup wiekowych.

Patrząc z perspektywy każdego z nas jako pracownika, zarządzanie wiekiem będzie często

oznaczać świadomą potrzebę systematycznego i długotrwałego rozwoju, długofalowe

myślenie o własnej karierze, rozważenie możliwości przekwalifikowania czy zmiany

stanowiska pracy. Zarządzanie wiekiem dla każdego z nas oznacza też szansę na dłuższe

pozostanie aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem rynku pracy.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.