ubezpieczenie wspólnoty

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://www.warszawa9.uniqa.pl/!/ubezpieczenie_wspolnoty.html

Spółdzielnie mieszkaniowe

Pakiet jest skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Wojskowych Agencji Mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowym.

Co może być ubezpieczone:

majątek zgłoszony do ubezpieczenia stanowiący własność SM,
majątek znajdujący się w posiadaniu SM na podstawie tytułu prawnego i pozostający w związku z prowadzoną działalnością,
gotówka,
majątek prywatny pracowników,
odpowiedzialność cywilna

ubezpieczenie wspólnoty
Dodatkowo (jako klauzule)
W ubezpieczeniu od ogień i inne zdarzenia losowe:

terroryzm,
wandalizm,
drobne prace remontowe,
maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych (odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi)

W ubezpieczeniu kradzież z włamaniem i rabunek:

wandalizm

W ubezpieczeniu OC:

zalania i przepięcia,
OC pracodawcy,
OC za szkody w użytkowanych nieruchomościach,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych,
OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach

ZALETY

Specjalistyczny pakiet dopasowany do Państwa potrzeb
Dwa podstawowe ubezpieczenia pozwalające na ochronę podmiotu przed najczęściej występującymi wypadkami (ogień, kradzież),
Możliwość dowolnego wyboru ubezpieczenia przez Klienta,
Szeroki zakres ryzyk w poszczególnych ubezpieczeniach,
Niska cena dzięki połączeniu wielu ubezpieczeń w jeden pakiet,
Specjalny system zniżek,
Minimum formalności – maximum ochrony (jedna polisa i jeden wniosek na wszystkie ubezpieczenia),
kompleksowa ochrona majątku,
Doświadczenie i wiedza płynąca z wieloletniej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Wspólnoty mieszkaniowe

Pakiet ubezpieczeń dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany min.: do wspólnot mieszkaniowych oraz dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielomieszkaniowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oferuje szeroki zakres ubezpieczenia, w tym ryzyko powodzi. Jego najważniejszymi zaletami są:

ochrona katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia, a nie jedynie do określonego limitu
ubezpieczenie mrozowego pękania przewodów i rurociągów poza budynkiem
możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule obejmujące m.in. akty terrorystyczne, ryzyko wandalizmu, drobne prace remontowe czy ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych

Nasz Pakiet może objąć ochroną nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane w nieruchomości wspólnej budynków wielomieszkaniowych. Takie ubezpieczenie chroni je przed rozbiciem, stłuczeniem lub pęknięciem.

Ubezpieczenie OC

Pakiet obejmuje ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem mienia
i zarządzaniem nieruchomościami.
Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
OC za szkody w nieruchomości wspólnej,
OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochroną można objąć także szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu

Produkt obejmuje ubezpieczeniem również odpowiedzialność cywilną członków zarządu. Jeżeli w związku z pełnieniem swojej funkcji nieumyślnie wyrządzisz szkodę wspólnocie mieszkaniowej – możesz liczyć na odszkodowanie.

ZALETY

Specjalistyczny pakiet dopasowany do Państwa potrzeb
Możliwość dowolnego wyboru ubezpieczenia przez Klienta, szeroki zakres ryzyk w poszczególnych ubezpieczeniach,
Niska cena dzięki połączeniu wielu ubezpieczeń w jeden pakiet,
Specjalny system zniżek,
Kompleksowa ochrona majątku na jednej polisie,
Uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia,
Doświadczenie i wiedza płynące z wieloletniej historii współpracy z Mieszkalnictwem.

kliknijoddzwonimy
kliknijodwiedź nas
kliknijodpiszemy
Uzupełnij poniższy formularz Numer telefonu: Temat rozmowy:
ubezpieczenia mieszkaniowe
ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia komunikacyjne
inne

Zobacz, jak do nas trafić przejdź do dojazdu
Uzupełnij poniższy formularz Email: Temat korespondencji:
ubezpieczenia mieszkaniowe
ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia komunikacyjne
inne

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.