ubezpieczenie wspólnoty

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://www.warszawa9.uniqa.pl/!/ubezpieczenie_wspolnoty.html

Spółdzielnie mieszkaniowe

Pakiet jest skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, Wojskowych Agencji Mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowym.

Co może być ubezpieczone:

majątek zgłoszony do ubezpieczenia stanowiący własność SM,
majątek znajdujący się w posiadaniu SM na podstawie tytułu prawnego i pozostający w związku z prowadzoną działalnością,
gotówka,
majątek prywatny pracowników,
odpowiedzialność cywilna

ubezpieczenie wspólnoty
Dodatkowo (jako klauzule)
W ubezpieczeniu od ogień i inne zdarzenia losowe:

terroryzm,
wandalizm,
drobne prace remontowe,
maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych (odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi)

W ubezpieczeniu kradzież z włamaniem i rabunek:

wandalizm

W ubezpieczeniu OC:

zalania i przepięcia,
OC pracodawcy,
OC za szkody w użytkowanych nieruchomościach,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych,
OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach

ZALETY
ubezpieczenie wspólnoty
Specjalistyczny pakiet dopasowany do Państwa potrzeb
Dwa podstawowe ubezpieczenia pozwalające na ochronę podmiotu przed najczęściej występującymi wypadkami (ogień, kradzież),
Możliwość dowolnego wyboru ubezpieczenia przez Klienta,
Szeroki zakres ryzyk w poszczególnych ubezpieczeniach,
Niska cena dzięki połączeniu wielu ubezpieczeń w jeden pakiet,
Specjalny system zniżek,
Minimum formalności – maximum ochrony (jedna polisa i jeden wniosek na wszystkie ubezpieczenia),
kompleksowa ochrona majątku,
Doświadczenie i wiedza płynąca z wieloletniej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Wspólnoty mieszkaniowe

Pakiet ubezpieczeń dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany min.: do wspólnot mieszkaniowych oraz dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielomieszkaniowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oferuje szeroki zakres ubezpieczenia, w tym ryzyko powodzi. Jego najważniejszymi zaletami są:

ochrona katastrofy budowlanej do pełnej sumy ubezpieczenia, a nie jedynie do określonego limitu
ubezpieczenie mrozowego pękania przewodów i rurociągów poza budynkiem
możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule obejmujące m.in. akty terrorystyczne, ryzyko wandalizmu, drobne prace remontowe czy ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych

Ubezpieczenie szyb

Nasz Pakiet może objąć ochroną nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane w nieruchomości wspólnej budynków wielomieszkaniowych. Takie ubezpieczenie chroni je przed rozbiciem, stłuczeniem lub pęknięciem.

Ubezpieczenie OC

Pakiet obejmuje ubezpieczeniem odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem mienia
i zarządzaniem nieruchomościami.
Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
OC za szkody w nieruchomości wspólnej,
OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochroną można objąć także szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu

Produkt obejmuje ubezpieczeniem również odpowiedzialność cywilną członków zarządu. Jeżeli w związku z pełnieniem swojej funkcji nieumyślnie wyrządzisz szkodę wspólnocie mieszkaniowej – możesz liczyć na odszkodowanie.

ZALETY

Specjalistyczny pakiet dopasowany do Państwa potrzeb
Możliwość dowolnego wyboru ubezpieczenia przez Klienta, szeroki zakres ryzyk w poszczególnych ubezpieczeniach,
Niska cena dzięki połączeniu wielu ubezpieczeń w jeden pakiet,
Specjalny system zniżek,
Kompleksowa ochrona majątku na jednej polisie,
Uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia,
Doświadczenie i wiedza płynące z wieloletniej historii współpracy z Mieszkalnictwem.

kliknijoddzwonimy
kliknijodwiedź nas
kliknijodpiszemy
Uzupełnij poniższy formularz Numer telefonu: Temat rozmowy:
ubezpieczenia mieszkaniowe
ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia komunikacyjne
inne

Zobacz, jak do nas trafić przejdź do dojazdu
Uzupełnij poniższy formularz Email: Temat korespondencji:
ubezpieczenia mieszkaniowe
ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia komunikacyjne
inne

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.