ZARZĄDZANIE WIEKIEM

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://enter-seo.uphero.com/2015/01/04/zarzadzanie-wiekiem/

#zarządzanie_wiekiem

ZARZĄDZANIE WIEKIEM

@Zarządzanie @wiekiem z poziomu pracodawców to opracowanie i wdrożenie takich narzędzi i sposobów działania, które poprzez odpowiedź na konkretne motywacje, uwzględnienie szczególnych (związanych z wiekiem) ograniczeń i potrzeb pozwolą zoptymalizować efektywność pracowników ze wszystkich grup wiekowych. Patrząc z perspektywy każdego z nas jako pracownika, zarządzanie wiekiem będzie często oznaczać świadomą potrzebę systematycznego i długotrwałego rozwoju, długofalowe myślenie o własnej karierze, rozważenie możliwości przekwalifikowania czy zmiany stanowiska pracy. Zarządzanie wiekiem dla każdego z nas oznacza też szansę na dłuższe pozostanie aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem rynku pracy.@ZARZĄDZANIE @WIEKIEM

@outplacementNadchodzące istotne zmiany w strukturze wiekowej polskiego społeczeństwa powodują konieczność innego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W ciągu najbliższych lat okaże się, że o konkurencyjności przedsiębiorstw będą decydować m.in. umiejętność rozwijania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników ze średnich i starszych grup wiekowych. Jednocześnie dotarcie do młodych i najmłodszych kandydatów i pracowników będzie daleko trudniejsze niż jest dziś, a obydwa powyższe zadania będą wymagały innych niż dotychczas standardowe – działań.

Zarządzanie wiekiem to proces, o którego jednoznaczną definicję nie jest łatwo. Proces ten dotyczy zarówno działań realizowanych strategicznie przez pracodawców, operacyjnie przez menedżerów oraz kadrę HR oraz indywidualnie przez każdego z nas, którzyOUTPLACEMENT

Naszych Klientom biznesowym oferujemy programy outplacementowe. Ich celem jest pomoc firmom w przeprowadzeniu zwolnień pracowników. Outplacement skierowany jest głównie do tych firm, które z powodów ekonomicznych lub innych podejmują decyzje o zwolnieniach pracowników. Programy outplacementu stanowią rzeczywiste wsparcie dla zwalnianych pracowników.

Konsultanci Human Solutions angażują się w proces wparcia zwalnianych pracowników, zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych sytuacji rozstania firmy z pracownikiem. Niezależnie od sytuacji zwolnienia konsultanci pracują nad tym, by odejście pracownika z firmy przebiegało w jak najmniej konfliktowy sposób oraz by zwolnione osoby w jak najkrótszym czasie znalazły nowe zatrudnienie. Human Solutions współpracuje z firmą Klienta, oferując pracownikom wsparcie psychologiczne, warsztaty oraz konsultacje z doradcą zawodowym po otrzymaniu przez nich wypowiedzenia oraz ułatwia im znalezienie nowej pracy.@OUTPLACEMENT

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.