dotacje

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://defensywa.com.pl/2015/01/agencjaeuropomoc-pl-dotacje/

#dotacje

agencjaeuropomoc.pl – DOTACJE

Biznesplany, studia wykonalności i analizy. Strategie rozwoju firm i samorządów. Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR. Agencja EUROPOMOC opracuje: Biznesplany dot. projektu unijnego, biznesplany wymagane przez bank Studia wykonalności Plany rozwoju regionalnego dla wskazanej dziedziny społeczno-gospodarczej Analizy i raporty rzeczowo-finansowego wykonania projektów inwestycyjnych Analizy i raporty wykonania projektów nieinwestycyjnych Analizy i badania rynku Syntezy i raporty dotyczące wybranej tematyki Wnioski kredytowe Opinie i ekspertyzy.
Agencja EUROPOMOC oferuje: Opracowanie strategii rozwoju miasta, gminy lub regionu Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Aktualizację istniejącej już strategii rozwoju wraz z jej zatwierdzeniem Monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju zakończone analizą i końcowym raportem. Agencja EUROPOMOC opracuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa, gminy, miasta: Prace nad strategią rozwoju dzielą się na 3 główne etapy: 1. założenia do strategii
2. diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, gminy, czy regionu, (lub analiza rynku i analiza SWOT) Agencja EUROPOMOC opracuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR. Oferujemy usługi doradcze świadczone przez wysokiej klasy ekonomistów i finansistów, który mają w swoim dorobku po kilkadziesiąt opracowań biznesplanów, studiów wykonalności, czy strategii rozwoju.

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ POZYSKIWANIA DOTACJI I FUNDUSZY UNIJNYCH WG PONIŻSZEGO ZAKRESU PRAC: 1. DIAGNOZA – etap nieodpłatnej współpracy • Pierwszy kontakt z potencjalnym Klientem • Analiza kwalifikowalności wnioskodawcy i planowanego projektu • Omówienie szans na uzyskanie dofinansowania • Wybór optymalnych źródeł dofinansowania planowanego projektu 2. Ustalenie zakresu dalszych prac konsultanta i warunków współpracy, w tym finansowych • Podpisanie umowy o współpracy z Klientem 3. KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami tj. biznesplanem, harmonogramem, studium wykonalności, tabelą przepływów finansowych, raportem oddziaływania na środowisko itp.) • Akceptacja opracowanych dokumentów przez Klienta • Wydruk i złożenie wniosku o dofinansowanie Atutem Agencji EUROPOMOC jest BARDZO WYSOKA SKUTECZNOŚĆ POZYSKIWANIA DOTACJI

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.