ZARZĄDZANIE WIEKIEM OUTPLACEMENT

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://goo.gl/puh2r3

ZARZĄDZANIE WIEKIEM

OUTPLACEMENT

Nadchodzące istotne zmiany w strukturze wiekowej polskiego społeczeństwa powodują konieczność innego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W ciągu najbliższych lat okaże się, że o konkurencyjności przedsiębiorstw będą decydować m.in. umiejętność rozwijania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników ze średnich i starszych grup wiekowych. Jednocześnie dotarcie do młodych i najmłodszych kandydatów i pracowników będzie daleko trudniejsze niż jest dziś, a obydwa powyższe zadania będą wymagały innych niż dotychczas standardowe – działań.

Zarządzanie wiekiem to proces, o którego jednoznaczną definicję nie jest łatwo. Proces ten dotyczy zarówno działań realizowanych strategicznie przez pracodawców, operacyjnie przez menedżerów oraz kadrę HR oraz indywidualnie przez każdego z nas, którzy również własnym wiekiem w kontekście zawodowym możemy lub powinniśmy zarządzać.

Zarządzanie wiekiem z poziomu pracodawców to opracowanie i wdrożenie takich narzędzi i sposobów działania, które poprzez odpowiedź na konkretne motywacje, uwzględnienie szczególnych (związanych z wiekiem) ograniczeń i potrzeb pozwolą zoptymalizować efektywność pracowników ze wszystkich grup wiekowych.

Patrząc z perspektywy każdego z nas jako pracownika, zarządzanie wiekiem będzie często oznaczać świadomą potrzebę systematycznego i długotrwałego rozwoju, długofalowe myślenie o własnej karierze, rozważenie możliwości przekwalifikowania czy zmiany stanowiska pracy. Zarządzanie wiekiem dla każdego z nas oznacza też szansę na dłuższe pozostanie aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem rynku pracy.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.