payroll — completum.pl

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://enterso.y0.pl/payroll-completum/54/

@PAYROLL COMPLETUM

Wysłany do 18 grudnia 2014 ¬ 07:42h.entersoy0plKomentowanie nie jest możliwe

@PAYROLL
Kadry i Płace / Payroll
Oprócz typowych, wymaganych prawem działań (listy płac, deklaracje, umowy itd.), oferujemy: elektroniczne teczki pracownicze platformę e-pracownik (dostęp pracownika do informacji o wypłatach, urlopie….) elektroniczną obsługę przelewów z wynagrodzeniami raporty kosztowe w podziale na centra powstawania kosztów, analiza dochodowości poszczególnych wydziałów, placówek, projektów doradztwo w zakresie prawa pracy, rozwiązywanie „trudnych” spraw pracowniczych opracowywanie dokumentów „ pracowniczych”: wypowiedzenia, regulaminy, umowy cywilno-prawne, itp. zapewniamy tajemnicę wynagrodzeń (zbiorcze polecenia księgowania do księgowości, bez nazwisk, lub nazwisko ukryte pod symbolem liczbowym)

PAYROLL

@PAYROLL

W ramach świadczonych usług płacowych oferujemy:
https://plus.google.com/102577301956409041860/posts/FZNJWhfnAKT rozliczanie wszelkich typów umów: o pracę miesięcznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, Zarządem i Radą Nadzorczą rozbudowane wzory wyliczające pensje, premie i dodatki sporządzanie kart wynagrodzeń, pasków, kart zasiłkowych przygotowanie deklaracji dla ZUS, urzędów skarbowych, PFRON i GUS sporządzenie dla pracownika rozliczenia PIT przygotowanie przelewów (konta pracownicze, zobowiązania budżetowe)

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.