OUTPLACEMENT

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://enterso.cba.pl/outplacement/

@outplacement

Nadchodzące istotne zmiany w strukturze wiekowej polskiego społeczeństwa powodują konieczność innego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W ciągu najbliższych lat okaże się, że o konkurencyjności przedsiębiorstw będą decydować m.in. umiejętność rozwijania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników ze średnich i starszych grup wiekowych. Jednocześnie dotarcie do młodych i najmłodszych kandydatów i pracowników będzie daleko trudniejsze niż jest dziś, a obydwa powyższe zadania będą wymagały innych niż dotychczas standardowe – działań.

Zarządzanie wiekiem

to proces, o którego jednoznaczną definicję nie jest łatwo. Proces ten dotyczy zarówno działań realizowanych strategicznie przez pracodawców, operacyjnie przez menedżerów oraz kadrę HR oraz indywidualnie przez każdego z nas, którzy

OUTPLACEMENT

Naszych Klientom biznesowym oferujemy programy outplacementowe. Ich celem jest pomoc firmom w przeprowadzeniu zwolnień pracowników. Outplacement skierowany jest głównie do tych firm, które z powodów ekonomicznych lub innych podejmują decyzje o zwolnieniach pracowników. Programy outplacementu stanowią rzeczywiste wsparcie dla zwalnianych pracowników.

Konsultanci Human Solutions angażują się w proces wparcia zwalnianych pracowników, zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych sytuacji rozstania firmy z pracownikiem. Niezależnie od sytuacji zwolnienia konsultanci pracują nad tym, by odejście pracownika z firmy przebiegało w jak najmniej konfliktowy sposób oraz by zwolnione osoby w jak najkrótszym czasie znalazły nowe zatrudnienie. Human Solutions współpracuje z firmą Klienta, oferując pracownikom wsparcie psychologiczne, warsztaty oraz konsultacje z doradcą zawodowym po otrzymaniu przez nich wypowiedzenia oraz ułatwia im znalezienie nowej pracy.

OUTPLACEMENT

stateczny zakres programu outplacementu zawsze zależy od potrzeb Klienta i zwalnianych pracowników, może zawierać m.in.:
http://youtu.be/3z9XsYZR8mQ wsparcie w komunikacji zwolnień, w tym przygotowanie menedżerów do prowadzenia rozmów ze zwalnianymi pracownikami, warsztaty grupowe mające na celu aktywizację zwalnianej osoby w procesie poszukiwania pracy, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, pracę z dokumentami aplikacyjnymi,http://youtu.be/xPkYuyWKimY symulacje rozmów kwalifikacyjnych, również w językach obcych, dodatkowe warsztaty wzmacniające kompetencje osobiste zwalnianych osób, np. z zakresu autoprezentacji, bezpośrednie działania konsultantów mające na celu znalezienie zatrudnienia przez zwalniane osoby, trwające kilka miesięcy konsultacje doradców zawodowych, będące wsparciem dla zwolnionych pracowników w procesie poszukiwania pracy.

ZARZĄDZANIE @WIEKIEM

OUTPLACEMENT

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.