PRZYCYCHODNIA REDŁOWO – przychodniaredlowo.pl

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://zjeb.biz/archiwa/12028

PRZYCHODNIA REDŁOWO

podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń ginekologiczno-położniczych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (w zakresie i możliwościach działania poradni), zaburzenia sutka (w zakresie i możliwościach działania poradni), choroby zapalenie żeńskich narządów miednicy małej, niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego,, porodzie i połogu, inne zaburzenia u ciężarnej związane gównie z ciążą, ciąża mnoga, powikłania okresu połogowego niesklasyfikowane gdzie indziej, zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem, osoby wymagające opieki służby zdrowia w okolicznościach związanych z rozrodem.
Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie NFZ REDŁOWO

Konsultacyjna Poradnia, udziela specjalistycznych porad, wykonuje badania cytologiczne, badania stopnia czystości pochwy, badania gruczołów piersiowych. Poradnia zajmuje się także opieką nad kobietą ciężarną. Na treść tych wizyt, składa się okresowa kontrola stanu zdrowia kobiety, przebiegu ciąży, rozwoju i stanu płodu. Podczas wizyt personel medyczny przeprowadza z kobietą ciężarną wywiad ogólny, wywiad ginekologiczno-położniczy, a także zlecane są badania ginekologiczne, laboratoryjne, ultrasonograficzne oraz serologiczne.PRZYCHODNIA REDŁOWO

NFZ REDŁOWO

Poradnia Kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia. NFZ REDŁOWO
Przeprowadzanie, konsultacji i udzielanie porad chorym ze szpitali terenowych, poradni specjalistycznych oraz chorym kierowanym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Prowadzenie diagnostyki nieinwazyjnej schorzeń układu krążenia, przede wszystkim choroby niedokrwiennej serca oraz ustalanie dalszego postępowania, tj. kierowanie chorego do pogłębienia diagnostyki w szpitalach klinicznych i wojewódzkich lub dalszej kontroli i leczenia w poradni.
Wykonywane usługi konsultacje kardiologa, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe (bieżnia) ECHO serca Badania Holtera – całodobowy zapis czynności serca i następny odczyt komputerowy z pełna analizą. Pełny zakres badań analitycznych (m. in. cholesterol całkowity, HDL, trójglicerydy) PRZYCHODNIA REDŁOWO

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.