Przychodnia Redłowo NFZ Redłowo – przychodniaredlowo.pl

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

http://www.przychodniaredlowo.pl/

PRZYCHODNIA REDŁOWO

Uprzejmie informujemy, że posiadając skierowanie na badania laboratoryjne wystawione w naszej placówce materiał biologiczny może zostać pobrany w każdej placówce INVICTA oraz bezpośrednio w naszej przychodni w godzinach od 07:30 do 10:00.

W ramach umowy z NFZ lekarz pierwszego kontaktu może kierować na następujące badania laboratoryjne i obrazowe:

W naszej poradni przyjmują następujący lekarze:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Pozorska Bożena

Argasińska Katarzyna

Poradnia Chirurgii:

Poradnia Urologii:

- Loroch Remigiusz

- Guzowski Marek

- Kuriata Marcin

- Loroch Remigiusz

- Jasiński Mariusz

- Daraszkiewicz Dobrosław

- Jung Michał

Poradnia Ginekologiczna:

Poradnia Kargiologiczna:

- Obierzyński Ireneusz

- Skrabulska-Malec Anna

- Orlińska Ewa

- Górski Zbigniew

- Klimek Ryszard

NFZ REDŁOWO

Badania hematologiczne

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

płytki krwi,

retikulocyty,

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

sód,

potas,

wapń całkowity,

żelazo,

stężenie transferyny,

mocznik,

kreatynina,

glukoza,

test obciążenia glukozą,

białko całkowite,

proteinogram,

albumina,

białko C-reaktywne (CRP),

kwas moczowy,

PRZYCHODNIA REDŁOWO

cholesterol całkowity,

cholesterol-HDL,

cholesterol-LDL,

triglicerydy (TG),

bilirubina całkowita,

bilirubina bezpośrednia,

fosfataza alkaliczna (ALP),

minotransferaza asparaginianowa (AST),

aminotransferaza alaninowa (ALT),

gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),

amylaza,

kinaza kreatynowa (CK),

fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

czynnik reumatoidalny (RF),

miano antystreptolizyn O (ASO),

hormon tyreotropowy (TSH),

antygen HBs-AgHBs,

VDRL.

Badania moczu

ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,

ilościowe oznaczanie białka,

ilościowe oznaczanie glukozy,

ilościowe oznaczanie wapnia,

ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału

badanie ogólne,

pasożyty,

krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia

wskaźnik protrombinowy (INR),

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne

posiew moczu z antybiogramem,

posiew wymazu z gardła,

ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiografi czne (EKG) w spoczynku

NFZ REDŁOWO

Badanie ultrasonografi czne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,

zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,

zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZ pacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych (AOS) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestii znajduje się diagnostyka specjalistyczna.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.