Payroll – completum.pl

20 Flares Twitter 0 Facebook 20 20 Flares ×

http://www.completum.pl/

PAYROLL

KSIĘGOWOŚĆ
► PEŁNA, UPROSZCZONA
► DORADZTWO PODATKOWE
► ROZLICZENIA DOTACJI UNIJNYCH

KADRY i PŁACE / PAYROLL
► PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
► WYLICZANIE WYNAGRODZEŃ
► DEKLARACJE ZUS, PIT
► PRAWO PRACY

B H P
♦ SZKOLENIA
♦ POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
♦ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

DORADZTWO GOSPODARCZE
♦ ZAKŁADANIE/PRZEKSZTAŁCANIE FIRM
♦ DORADZTWO PRAWNE
♦ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
♦ OPŁATY ŚRODOWISKOWE

PAYROLL

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub książki przychodów i rozchodów

Doradztwo w zakresie wyboru rozliczeń z urzędem skarbowym ( miesięczne , kwartalne)
Rozliczanie dotacji unijnych
Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu),
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy Klienta,
Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
Sporządzanie ewidencji VAT,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych,
Sporządzanie/ aktualizacja polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta,
Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R),
Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US,

PAYROLL

Zakładanie i przekształcanie firm

Pomagamy w założeniu i rejestracji spółek w KRS oraz w ich przekształcaniu.
Pomagamy wybrać dogodna dla Klienta formę opodatkowania oraz sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym – (miesięczny , kwartalny, zaliczki uproszczone), dostosowany do specyfiki firmy Klienta.
Pomagamy wypełnić wniosek do CEIDG i składamy go w imieniu Klienta.
Przygotowujemy dokumenty do rejestracji firmy w KRS.
Opracowujemy politykę rachunkowości i plan kont dla nowo powstałych spółek.
Rejestrujemy firmy w ZUS.
Oferujemy pomoc prawną

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.