BUDYNEK DO WYNAJĘCIA WARSZAWA

Cytat

BUDYNEK DO WYNAJĘCIA WARSZAWA

http://patriotow160.pl/

Budynek usytuowany jest przy ul. Patriotów 160 po jej wschodniej stronie tuż przy rondzie oraz przejeździe kolejowym w Radości. Jest doskonale położony pod względem komunikacyjnym. Bliskość dworca SKM oraz przystanków autobusowych MZA sprawia, że dojazd do śródmieścia Warszawy jest niezwykle łatwy i szybki. Budowa południowej obwodnicy Warszawy ze zjazdem w ulicę Patriotów zapewni doskonałe połączenie z autostradą i bezkolizyjny dojazd do lotniska im. Fryderyka Chopina.

Dynamicznie rozwijająca się infrastruktura tej lokalizacji, bardzo dobre połączenie SKM, samochodem oraz komunikacją miejską, a jednocześnie bliskość Mazowieckiego Parku Krajobrazowego sprawiają, że obecnie jest w budowie wiele inwestycji deweloperskich i domów jednorodzinnych. Jest to rejon o bardzo szybko rosnących możliwościach konsumpcyjnych. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość m.in. Centrum Handlowego Ferio, Centrum Zdrowia Dziecka, centrum hotelowo konferencyjnego BOSS oraz wielu placówek handlowych, medycznych, edukacyjnych i sportowych.

Budynek może mieć przeznaczenie: biurowe, biurowo magazynowe (z wykorzystaniem garażu podziemnego jako magazynu), usługowe i wystawiennicze z niegoraniczonymi możliwościami aranżacji. Miejscowy plan zagospodarowania pozwala na prowadzenie różnej działalności gospodarczej. To wszystko czyni budynek przy ulicy Patriotów 160 idealnym wyborem dla najemców.

ANGIOGRAFIA

Cytat

ANGIOGRAFIA

http://dragons-house.com/ksiazki/angiografia/

Książka została pomyślana jako praktyczny podręcznik do nauki angiografii fluoresceinowej oraz indocyjaninowej. Dlatego zawiera przede wszystkim liczne ilustracje i przykłady badań angiograficznych, podstawy teoretyczne opisując w skrótowej formie. Celem autora jest przekazanie specjalizującym się lekarzom podstaw interpretacji obrazów angiograficznych, dzięki którym będą mogli samodzielnie zdobywać dalsze doświadczenie w okulistycznych badaniach diagnostycznych. Zobacz fragment podręcznika.

Autor: Dr n. med. Maciej Gawęcki – specjalista chorób oczu z 15 letnim doświadczeniem w wykonywaniu badań angiograficznych układu wzrokowego; absolwent gdańskiej Akademii Medycznej, stypendysta Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie; ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, kierownik Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok w Gdańsku oraz konsultant wojewódzki województwa pomorskiego w dziedzinie okulistyki.
Podręcznik Pana Doktora Macieja Gawęckiego, w bardzo przystępny sposób uczy wykonywania oraz interpretacji wyników angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej. Zawiera najistotniejsze informacje o patomechanizmach, objawach oraz leczeniu wielu jednostek chorobowych. Zarówno tych występujących często, jak również tych rzadziej spotykanych w praktyce każdego okulisty. Zrozumienie, przyswojenie oraz usystematyzowanie wiedzy ułatwia duża liczba zdjęć -angiogramów oraz pomocnych, prostych schematów.

Pomimo szerokiego zastosowania w okulistyce optycznej koherentnej tomografii, angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa jest nadal pomocna, a czasami nawet niezbędna do diagnostyki oraz monitorowania przebiegu wielu chorób siatkówki i naczyniówki. Uważam, że książka ta może znacząco pomóc w rozwiązywaniu zagadek diagnostycznych wszystkim okulistom.

CROATIA YACHT CHARTER

Cytat

CROATIA YACHT CHARTER

http://croatia-yacht-charter.eu/

Bareboat or skippered Yacht charter in Croatia Yacht Charter.
Large fleet of sailing boats and catamarans for rent in Croatia on Adriatic.
Sailing holidays in Croatia on a bareboat or skippered yacht from Croatia Yacht Charter.

RESTRUKTURYZACJA

Cytat

RESTRUKTURYZACJA

http://kapital.warszawa.pl/kapital/113/

Mając na względzie obsługę klienta w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej i tegoż klienta, który znalazł się w tarapatach proponujemy DORADZTWO PRAWNE prowadzące do wykorzystania możliwości poprawy konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Istnieją bowiem możliwości współpracy przedsiębiorcy z jego dostawcami i odbiorcami pod nadzorem doradcy prawnego co zapewnia bezpieczniejsze funkcjonowanie na rynku.

Doradca prawny działający zgodnie z umową dla przedsiębiorcy i na jego rzecz świadczyć może pomoc w rozstrzyganiu wielu problemów prawnych, które na co dzień występują czy to z kontrahentami, czy to z pracownikami, a których rozstrzygnięcie może być istotne zarówno w wymiarze finansowym jak i wiarygodności i respektu przedsiębiorcy na rynku.

DORADCA PRAWNY może funkcjonować na kilka sposobów z przedsiębiorcą. Może być dla przedsiębiorcy:

1. współuczestnikiem negocjacji w sprawach spornych z kontrahentem,
2. prawą ręką przedsiębiorcy w sprawach windykacyjnych wobec dłużników co pozwala zwykle na szybsza spłatę długu, kiedy wzywa firma wyspecjalizowana, działająca na zlecenie,
3. upoważnionym do rozstrzygania sporów z pracownikami,
4. opiniotwórczym współpracownikiem w zakresie zbadania możliwości rozstrzygnięcia problemów z zakresu prawa administracyjnego czy tez procedury prawa podatkowego,
5. pomocą w przygotowaniu pism urzędowych.

Z obserwacji życia gospodarczego wynika, że wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy doraźnej osoby zaufanej, znającej specyfikę działania i nie zajmującej wiele czasu by pomóc w kolejnej sprawie. Ponadto przedsiębiorcy potrzebują doraźnej konsultacji w sprawach, które wymagają szybkich decyzji, co do których brakuje przekonania, wiedzy, czy też doświadczenia.

Można zauważyć, że taka pomoc prawna jest niezwykle przydatna i podnosi znacznie efektywność działania zabezpieczonego w umowach przez prawników i pozwala przedsiębiorcy skupić się na rynku i konkurencji.

Doradca prawny pozwala często na uniknięcie długotrwałych, bywa że wieloletnich procesów sądowych zabezpieczając prewencyjnie przedsiebiorcę.

Taką pomoc oferujemy.

Forma i zakres działania pozostaje do uzgodnienia.

KSIĘGOWOŚĆ

Cytat

KSIĘGOWOŚĆ

http://kapital.warszawa.pl/kapital/109/

księgowość spółek kapitałowych

Nasze biuro prowadząc księgowość firmy klienta, jest jego partnerem. Księgując dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji z zakresu prawa podatkowego.
Decyzje te podejmowane są często po zasięgnięciu opinii naszego prawnika lub opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.
W naszym biurze prowadzimy Państwu wszystkie niezbędne ewidencje takie jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników a także :
- zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową,
- sporządzamy plany kont,
- wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczane są do odpowiednich urzędów,
- przygotowujemy dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe, również w języku ojczystym i w angielskim,
- obsługujemy ewentualne kontrole Państwa firmy,
- reprezentujemy w postępowaniu podatkowym,
- zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy,
- udzielamy wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
Z uwagi na nasze doświadczenia w różnych zagadnieniach prawnych, w tym procesowych jesteśmy dla klienta współpracownikiem, doradcą i strażnikiem jego interesów biznesowych.

The trustee WARSAW

Cytat

The trustee WARSAW

http://www.kapital.warszawa.pl/

WARSAW trustee, „” fluent JUDICIAL „,” RESTRUCTURING „,” VALUATION OF ENTERPRISES „,” ACCOUNTING „” DORADCA restructuring ”

Capital-Consulting Sp. o.o.

Al. 3 Maja 2 lok. 66

00-391 Warszawa

tel. 0 501 196 196
fax. (022) 613 55 33

President

Elizabeth Kosewska

tel. 0501 193 193

 The trustee is a person of public trust as a lawyer, a legal adviser.

The trustee can be a great advisor, consultant for the entrepreneur long before the loss of liquidity in order to save the property and names.

During the bankruptcy trustee has much broader responsibilities than the current Board of Directors. Its task is sanitation companies in the new bankruptcy and reorganization making according to their experience, skills and ambitions under the control of the judge-commissioner.

Wrong are concerns about the effects of the trustee for the creditors and for the owners. Often, that they have specific permissions can handle the tasks of the board and put the company out of crisis. It also happens that in the case of unprofitable business entrepreneur debtor closes it, and the property sells, even covering the entire debt creditors.

It should be assumed that the receiver with his experience should become an advisor to entrepreneurs in the difficult period when he does not have sufficient liquidity.

The trustee is therefore counselor, supporting management, managing to recover the financial soundness of the entrepreneur.

The entrepreneur can consult with the receiver, the analysis of the aim to restructure the company even before making a bankruptcy petition to the court.

 

SYNDYK WARSZAWA

Cytat

The trustee WARSAW

http://www.kapital.warszawa.pl/

WARSAW trustee, „” fluent JUDICIAL „,” RESTRUCTURING „,” VALUATION OF ENTERPRISES „,” ACCOUNTING „” DORADCA restructuring ”

Capital-Consulting Sp. o.o.

Al. 3 Maja 2 lok. 66

00-391 Warszawa

tel. 0 501 196 196
fax. (022) 613 55 33

President

Elizabeth Kosewska

tel. 0501 193 193

 The trustee is a person of public trust as a lawyer, a legal adviser.

The trustee can be a great advisor, consultant for the entrepreneur long before the loss of liquidity in order to save the property and names.

During the bankruptcy trustee has much broader responsibilities than the current Board of Directors. Its task is sanitation companies in the new bankruptcy and reorganization making according to their experience, skills and ambitions under the control of the judge-commissioner.

Wrong are concerns about the effects of the trustee for the creditors and for the owners. Often, that they have specific permissions can handle the tasks of the board and put the company out of crisis. It also happens that in the case of unprofitable business entrepreneur debtor closes it, and the property sells, even covering the entire debt creditors.

It should be assumed that the receiver with his experience should become an advisor to entrepreneurs in the difficult period when he does not have sufficient liquidity.

The trustee is therefore counselor, supporting management, managing to recover the financial soundness of the entrepreneur.

The entrepreneur can consult with the receiver, the analysis of the aim to restructure the company even before making a bankruptcy petition to the court.

 

SYNDYK WARSZAWA

Cytat

SYNDYK WARSZAWA

http://www.kapital.warszawa.pl/

SYNDYK WARSZAWA”, „BIEGŁA SĄDOWA”, „RESTRUKTURYZACJA”, „WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW”,”KSIĘGOWOŚĆ”, „DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY”

Kapitał-Consulting Sp. z o.o.

Al. 3 Maja 2 lok. 66

00-391 Warszawa

tel. 0 501 196 196
fax. (022) 613 55 33

Prezes

Elżbieta Kosewska

tel. 0501 193 193

Syndyk jest osobą zaufania publicznego tak jak adwokat, radca prawny.

Syndyk może być świetnym doradcą, konsultantem dla przedsiębiorcy na długo przed utratą płynności finansowej w celu uratowania majątku i nazwiska.

W trakcie postępowania upadłościowego syndyk ma znacznie szersze obowiązki aniżeli dotychczasowy Zarząd. Jego zadaniem jest sanacja przedsiębiorstwa w nowym prawie upadłościowym i naprawczym co czyni wedle swego doświadczenia, umiejętności i ambicji pod kontrolą sędziego komisarza.

Niesłuszne są obawy o skutki działania syndyka dla wierzycieli i dla właścicieli. Często zdarza się, że mając określone uprawnienia potrafi udźwignąć zadania zarządu i wyprowadzić przedsiębiorstwo z kryzysu. Zdarza się też, że w przypadku nierentownej działalności przedsiębiorcy-dłużnika zamyka ją, a majątek sprzedaje pokrywając nawet w całości zobowiązania wierzycieli.

Należy jednak przyjąć, że syndyk ze swoim doświadczeniem powinien stać się doradcą przedsiębiorcy w trudnym dla niego okresie , kiedy nie ma on wystarczającej płynności finansowej.

Syndyk jest więc doradcą, wspomagającym zarząd, zarządzającym w celu odzyskania dobrej kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może z syndykiem przeprowadzić konsultacje, analizy celem przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa jeszcze przed skierowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.

http://www.informator-bankowy.waw.pl/provident/pozyczka-gotowkowa.html

Cytat

http://www.informator-bankowy.waw.pl/provident/pozyczka-gotowkowa.html

Provident

Pożyczka gotówkowa
Provident

Pożyczka nawet do 15 000 zł
Elastyczny okres spłaty
Minimum formalności
Proste i jasne zasady

Złóż wniosek
Zasady odpowiedzialnego pożyczania
Opóźnienia w spłacie – konsekwencje
Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
Konsekwencje braku płatności
Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

Finanse osobiste
Kredyty konsolidacyjne
Konta osobiste
Konta młodzieżowe
Kredyty mieszkaniowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty refinansowe
Kredyty odnawialne
Kredyty samochodowe
Karty kredytowe
Pożyczki społecznościowe
Zwrot podatku
Doradztwo ds. nieruchomości
Pożyczki pozabankowe

SMS365.PL
Via SMS
Provident
Profi Credit
Net Credit
Aasa Polska
Vivus
Ekspres Kasa
SMSKredyt
Kredito24
inCredit
Ofin
Wonga
TAKTO
Soho Credit
Pożyczkomat.pl
Pandamoney.pl
Filarum
Pożyczka Plus
netGotówka
Alfa Kredyt
Zaplo.pl
Kobieta z kasą
Smart Pożyczka
Szybka Gotówka
Extra Portfel
CASHSPORT.pl
Ferratum
Kasa Tak
Hapi Loans
Ratka.pl
Szybka Moneta
Banknot

Kredyty gotówkowe
Inwestycje
Fundusze inwestycyjne
Lokaty
Lokaty strukturyzowane
Rachunki inwestycyjne
Inwestycje alternatywne
Waluty
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenia na życie
Dla Twojej firmy
e-Sklepy
Rachunki firmowe
Kredyty dla firm
Leasing
Księgowość
Informacja gospodarcza
Faktoring
Provident logo
Pożyczka gotówkowa
Provident

Pożyczka nawet do 15 000 zł
Elastyczny okres spłaty
Minimum formalności
Proste i jasne zasady

Zasady odpowiedzialnego pożyczania
Opóźnienia w spłacie – konsekwencje
Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki
Konsekwencje braku płatności
Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek
RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki